Sippe-toiminnan käynnistäminen

Sippe-toiminnan käynnistäminen

Ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen, sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ ovat ajankohtaisia teemoja kaikkialla, missä väestö ikääntyy. Uusia keinoja ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan, ja näiden keinojen tulisi olla kustannustehokkaita ja laadukkaita

Sippe-hyvinvointikutsut ovat ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaisen vaiheen etsivää ikäihmistyötä. Sippe-kutsujen päätavoite on ikäihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen. Ihannetilanteessa hyvinvointikutsuille osallistumisen seurauksena osallistujien hyvinvointi lisääntyy sekä lyhyt- että pitkäkestoisesti.

Sippe muotoutuu toimintamallina alueellisten tarpeiden mukaan ja on alati uudistettavissa. Verkostoyhteistyö on Sippessä yksi kantava voima. Sippe-toiminnan käynnistäminen edellyttää taustaorganisaatiossa vapaaehtoistoiminnasta vastaavan henkilön, joka koordinoi paikallista Sippe-toimintaa. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry. joka tarjoaa tuen ja valmiit materiaalit toiminnan käynnistämiseksi. Hankkeen aikana yritämme etsiä uusia taustaorganisaatioita ja paikkakuntia, joihin toimintaa voitaisiin juurruttaa.

Ota yhteyttä ja tilaa esittely!

Mietitään yhdessä, miten malli muokkautuu osaksi juuri teidän toimintaanne.

Vesa Lehto,
projektisuunnittelija


p. 044 7290 496