Teemat

Hyvinvointikutsujen teemat

Omasta hyvinvoinnistaan voi huolehtia monin eri tavoin. Me toivomme, että jokainen löytäisi oman innostuksen lähteensä sekä vapaaehtoisena että osallistujana.


Ammattilaiset sekä korkeakouluopiskelijat ovat koonneet tutkittuun tietoon perustuvia paketteja hyvinvoinnin eri aiheista. Paketin perusteella vapaaehtoinen pystyy virittelemään keskustelua aiheesta tavallisen ihmisen taidoin.

Tiedon lisäksi kootut paketit tarjoavat erilaisia vinkkejä, miten teemaa voi toteuttaa kutsuilla. Kutsuilla käsiteltäviä hyvinvointiteemoja on tällä hetkellä yhteensä 13, ja ne näkyvät alla olevassa kuviossa.

Vapaaehtoinen saa valita teemoista itselleen mieleisen. On tärkeää, että valittu aihe on itseä kiinnostava, sillä oma innostus tarttuu myös osallistujiin! Kutsut ovat aina esittelijänsä näköiset, joten yhden teeman alla on rajaton määrä erilaisia kutsuja. Esimerkiksi liikunta-teeman alle mahtuu ulkoilua, joogaa, tuolijumppaa, tasapainoharjoituksia, keskustelua kaatumisen ehkäisystä…


Videolla vapaaehtoisemme kertovat omista teemoistaan: