Sippe-projekti

Sippe-projekti

Sippe-hyvinvointikutsuilla innostutaan hyvinvoinnista sekä nautitaan yhdessäolosta. Keskustelun avulla voidaan tuoda uutta iloa arkeen, niin vapaaehtoisille kuin kutsujen osallistujillekin. Tämänhetkisen hankkeen tavoitteena on levittää uudenlaista vapaaehtoistoimintaa ympäri Suomen.

 

Toiminnan tavoitteet

Sippe-projektin tarkoituksena on luoda uusia mahdollisuuksia innovatiiviseen vapaaehtoistyöhön ikäihmisille. Näitä on työstetty yhdessä ikäihmisten ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajien kanssa. Näin on luotu Sippe-hyvinvointikutsujen malli sekä koulutusohjelma vapaaehtoisille, jotka koulutuksen suoritettuaan toimivat Sippe-esittelijöinä hyvinvointikutsuilla.

Projekti tähtää ikäihmisten osallisuuden ja yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Vapaaehtoiset Sippe-esittelijät virittelevät keskustelua hyvinvointikutsuilla, jotka voidaan järjestää pienelle porukalle järjestäjän kodissa tai muussa mukavassa paikassa. Kutsujen järjestäjänä voi toimia kuka vain. Sippe-projektin lähtökohtana on ennaltaehkäiseminen ja hyvinvoinnin ongelmiin puuttuminen kustannustehokkailla tavoilla ennen ongelmien pahenemista.

Sippe-kutsujen pyrkimyksenä on lisätä hyvinvointia vapaaehtoistoiminnan keinoin sekä ikääntyneen vapaaehtoisen että kutsuille osallistuvan vieraan näkökulmasta. Kutsuille osallistuminen itsessään voi lisätä osallistujien hyvinvointia miellyttävän kohtaamisen ja tekemisen myötä. Pitkäkestoisena vaikutuksena voi parhaassa tapauksessa olla osallistujien välisten sosiaalisten suhteiden muodostuminen ja lujittuminen. Toiveena on myös, että osallistujat saavat kutsuista kipinän aktivoitua, esimerkiksi aloittamaan uuden harrastuksen. Vapaaehtoisena toimiminen lisää puolestaan Sippe-vapaaehtoisen hyvinvointia.


Toiminnan tausta

Sippe-toiminnan malli kehitettiin 2015-2017 EU:n Central Baltic Programme-ohjelman rahoittamassa Promoting Social Inclusion of Elderly through Well-being Parties-projektissa Turun AMK:n ja Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen toimesta. Syksyllä 2018 Sippe-toiminta jatkui osana STEA:n Elämänote-avustusohjelmaa, joka edistää ikääntyneiden aktiivisutta ja hyvinvointia (lisää ohjelmasta Ikäinstituutin sivuilla).

Sippe-toiminnan tarkoituksena on saada ikäihmiset yhteen keskustelemaan vapaaehtoisen johdolla hyvinvoinnin aiheista kuten liikunnasta, ravitsemuksesta, musiikista, mielen hyvinvoinnista ja luonnosta. Tällä hetkellä Sippe-projektin tavoitteena on levittää ja juurruttaa Sippe-toiminnan malli ympäri Suomea.

Sippe on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta toimintaa. Haluamme levittää tietoa ja innostusta seniorilta toiselle ja sitä kautta lisätä iloa elämään.

Lue lisää itse Sippe-hyvinvointikutsuista!