Sippe-toiminnan mahdollisuudet

Sippe-toiminnan mahdollisuudet

 

Sippe -toiminnan tavoitteena oli alun perin vakiinnuttaa kotona asuville ikäihmisille tarkoitettu uudenlainen vapaaehtoistoiminnan konsepti Turun alueella ja levittää toimintaa valtakunnallisesti. Sippe -toiminta tukee ikäihmisten kotona asumista, vahvistaa osallisuutta ja elämänhallintaa sekä tuo iloa elämään. Samalla lisätään ikääntyneiden konkreettisia mahdollisuuksia kansalaistoimintaan heidän omassa lähiympäristössään Turun eri kaupunginosissa ja valtakunnallisesti.  Koulutetun vapaaehtoisen Sippe vapaaehtoisen voi kutsua omaan kotiinsa tai johonkin yleiseen tilaan pitämään ikäihmisille maksuttomat hyvinvointikutsut.

Sippe-hyvinvointikutsut ovat ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaisen vaiheen etsivää ikäihmistyötä. Sippe-kutsujen päätavoite on ikäihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen. Ihannetilanteessa hyvinvointikutsuille osallistumisen seurauksena osallistujien hyvinvointi lisääntyy sekä lyhyt- että pitkäkestoisesti.

Hyvinvointikutsujen idea lähti tarpeesta tavoittaa yksinäisiä ikäihmisiä, ja hyvinvointikutsujen avulla lisätä heidän aktiivisuuttaan ja sosiaalisia kontaktejaan. Pyrittiin myös luomaan uudenlainen, kevyempi vapaaehtoistyön muoto. Näin haluttiin vastata kentältä kuuluviin toiveisiin tehdä vähemmän sitovaa vapaaehtoistyötä, kertaluontoisemmin ja vaihtuvan ihmisryhmän parissa. Kutsuilla käsiteltävät teemat suunniteltiin siten, että ne toimisivat ennaltaehkäisevinä, hyvinvointia edistävinä sekä ikäihmisten arkea ja elämänhallintaa parantavina.

Lue tästä lisää Sippe-toiminnasta

Merkitys vapaaehtoiselle

Vapaaehtoistoiminta luo vapaaehtoiselle merkityksellisyyden tunteen, koska ihminen pystyy omalla osaamisellaan tuomaan hyvää toisille ihmisille. Vapaaehtoistoiminta tuo elämään uutta asiasisältöä ja uuden oppimista. Omasta mielenkiinnosta lähtöisin oleva vapaaehtoistoiminta, sen tekeminen, siinä oppiminen ja kehittyminen tuovat sisältöä ja iloa vapaaehtoisen elämään. ”Vapaaehtoistoiminta tuo sisällön elämään.” kuvaa eläkeikäinen Sippe-vapaaehtoinen.

Sippe-hyvinvointikutsujen myönteisiä vaikutuksia vapaaehtoisten näkökulmasta:

  • Kokemus siitä, että on tarpeellinen ja merkityksellinen
  • Oman elämän mielekkyyden sekä onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisääntyminen
  • Uusiin ihmisiin tutustuminen, yhdessäolo
  • Kokemus siitä, että kuuluu johonkin yhteisöön
  • Sopivasti haasteita myös työelämän jälkeen
  • Mahdollisuus kehittää itseään ja oppia uusia asioita
  • Oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntäminen ja niiden eteenpäin vieminen vapaaehtoistyössä

Katso myös vapaaehtoisen rooli kutsuilla.