Arviointia Sippe-hyvinvointikutsuista

Turun ammattikorkeakoulun yamk-opiskelijan kehittämistyössä arvioitiin Sippe-hyvinvointikutsuja haastattelemalla vapaaehtoisia esittelijöitä (n=2), kutsujen järjestäjiä (n=2) sekä kutsujen koordinoijia (n=2). Kutsuille osallistuneilta kerättiin palautetta myös vapaaehtoisella kyselylomakkeella. Sippe-hankkeessa toimivat yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulu, Kotikunnas (Turun lähimmäispalveluyhdistys ry), Tallinn Health Care College sekä Virossa toimiva ikäihmisten palvelukeskus VENÜ (Sippe-hankesuunnitelma 2015). Sippe-hankkeen tavoitteena on tukea ikäihmisten yleistä hyvinvointia, ehkäistä ikäihmisten syrjäytymistä ja lisätä vapaaehtoisten ikäihmisten määrää (Sippe-hankesuunnitelma 2015). Eläkeikäiset vapaaehtoiset toimivat esittelijöinä kutsujen järjestäjien kotona. Kutsuilla keskustellaan esimerkiksi ravitsemuksesta, liikunnasta ja levosta.

Sote-uudistus siirtää sosiaali -ja terveyspalveluiden vastuut kunnilta maakunnille ja myös ikääntyneiden hoitovastuu siirtyy. Kuntienvastuulle jää ikäihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Tärkeänä osana ikäihmisten hyvinvointiin kuuluu mahdollisuus osallistua yhteisön toimintaan sekä sosiaalisten suhteiden ylläpito. Osallistuminen vaikuttaa mielen hyvinvointiin sekä ehkäisee yksinäisyyttä. (THL, 2017.) Yhä enenevässä määrin kaikenlainen vapaehtoistyö tulee vieläkin tärkeämmäksi osaksi ikäihmisten hoitoa ja hyvinvoinnin edistämistä. Ennaltaehkäisevänä ja matalankynnyksen vapaaehtoistoimintana Sippe-hyvinvointikutsut ovat mitä mainion tapa saada ikäihmiset mukaan ja saada heitä aktivoitua.

Haastattelujen tulokset

Molemmilla haastatelluista vapaaehtoisista esittelijöistä oli aiempaa kokemusta vapaaehtoistyöstä vanhusten parissa. Molemmat kokivat hienona sen, että Sippe on uudenlaista, kertaluontoista vapaaehtoistoimintaa. Kutsut ovat ilmaiset järjestäjälle, esittelijät ovat vapaaehtoisesti mukana, siksi ettähaluavat sitä.Kyseessä on myösintiimi tilanne, jossa tutustuu hyvin läsnäolijoihin.Molemmat haastatellut kutsujen pitäjät tunsivat entuudestaan Sippe-hyvinvointikutsujensa vapaaehtoisen esittelijän. Toinen halusi nähdä miten kutsut toimivat käytännössä. Toisella motivaationa oli tutustuminen uusiin ihmisiin ja Sippe-hyvinvointikutsut olivat hyvä ”syy” kutsua ihmiset kylään. Kutsut jäivät osallistujien mieleen niin hyvin, että niistä puhutaan ja niitä muistellaan, kun kutsuilla olleet tapaavat toisiaan. Kutsut olivat hyvin valmisteltuja sekä hyvin järjestettyjä. Kutsuilla olleet kokivat, että he saivat osallistua aktiivisesti yhteiseen keskusteluun ja heidän mielestään keskustelut olivat myös antoisia. Kutsuilla olleetarvioivat saaneensa hyviä ja konkreettisia esimerkkejä käsitellyistä teemoista ja he kokivat myös kiinnostuneensa enemmän teemoista kutsujen ansoista. Kutsuista ikäihmiset saavat sisältöä ja vaikutusta elämäänsä.Toiminnan koordinaattoreille parasta on ollut vapaaehtoisten esittelijöiden innostus ja se että vapaaehtoiset ovat löytäneet itsestään uusia piirteitä. Sippe hankkeena on ollut hyvin hallittavissa, koska organisaatiossa ollaan totuttu toimimaan erilaisissa hankkeissa. Sippe-hanke vastaa myös organisaation arvoja ja strategiaa. Sippe on kerännyt huomioita, koska se on jotain uutta. Kyseessä on matalankynnyksen vapaaehtoistoiminta ja se vastaa myös ennaltaehkäisevään näkökulmaan, mikä on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Sippe ei vaadi suuria taloudellisia resursseja,joten sen hallinta on helppoa.

Arviointia SIPPE-hyvinvointikutsuista, 2018,Ritva Lindgren (ritva.lindgren1@edu.turkuamk.fi)

Uutta ja erilaista vapaaehtoistoimintaa – Sippe villitsee!

Lue lisää

Kahvikutsutkin voivat jarruttaa terveysmenojen kasvua – ikäihmisiä yritetään pitää vireinä pitkään

Lue lisää

Turun ammattikorkeakoulun yamk-opiskelijan kehittämistyössä arvioitiin Sippe-hyvinvointikutsuja haastattelemalla vapaaehtoisia esittelijöitä (n=2), kutsujen järjestäjiä (n=2) sekä kutsujen koordinoijia...

Lue lisää