Uudenlaista vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten osallisuuden vahvistamiseksi

Ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen, osallisuuden edistäminen ja ennakoiva työ ovat nyt erittäin ajankohtaisia teemoja. Yksinäisyydestä kärsii jopa joka kolmas ikäihminen. Yksinäisyys vaikuttaa heikentävästi ihmisen toimintakykyyn ja johtaa usein myös eristäytymiseen. (Routasalo, 2016, 421). Myös vähävaraisia ikääntyneitä on paljon. Osattomuuden riski on tunnistettava ja siihen on kehitettävä tarkoituksenmukaista tukea ja konkreettisia mahdollisuuksia vaikuttaa oman lähialueen kehittämiseen.

– Sippe-mallia kehitettiin Turun AMK:n koordinoimassa hankkeessa vuosien 2015-2017 aikana osana Turussa ja Tallinnassa toteutettua Interreg-rahoitteista “Promoting Social Inclusion of Elderly through Wellbeing Parties”-hanketta. Ajatus Sippestä lähti lennokkaasti Turun AMK:n ideapajassa: ”Mitäs jos otettaisiin mallia Tupperware-kutsuista, mutta ei myytäisi mitään, vaan lisättäisiin hyvinvointia vapaaehtoisvoimin lumipalloefektinä”, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n projektikoordinaattori Helena Norokallio kertoo. Olimme kumppanina hankkeessa. Hankkeessa kehitetyt SIPPE-hyvinvointikutsut toivat iloa ja osallisuutta jo yli tuhannen ikäihmisen arkeen hankkeen aikana.

Vuosille 2018-2021 Sippe-projekti sai jatkoa osan STEA:n rahoittamaa Elämänote-ohjelmaa. Tavoitteena on levittää Sippe-toimintaa valtakunnallisesti yli kymmenelle uudelle paikkakunnalle. Kohderyhmää toiminnalle on paljon: ikääntyneet, yli 60-vuotiaat kotona asuvat ihmiset, jotka pääosin eivät vielä ole palvelujen piirissä. – Sippe-kutsujen avulla voidaan tavoittaa haasteellisissa elämäntilanteissa olevat seniorit, haasteita voivat olla yksinäisyys, omaishoitajuus, heikko liikuntakyky, sairaus tai taloudellisesti vaikea tilanne. Nämä ikääntyneet hyötyvät Sippe-kutsuista osallistujina ja voivat halutessaan siirtyä myös vapaaehtoiseksi voimavarojensa vahvistuessa. Sippe-toiminta tavoittaa kohderyhmää yhteistyössä Turun kaupungin vapaa-aika- ja hyvinvointitoimialan sekä muiden yhteistyöverkostojen kanssa.

– Sippe-toiminta vastaa myös toisen ryhmän tarpeisiin: suuri osa ikääntyneistä on hyväkuntoisia.  Näitä ikääntyneitä tavoittelemme Sippe-vapaaehtoisiksi. Sippe-vapaaehtoisena voi toimia oman aikataulun mukaan ja hyödyntää omaa kiinnostusta teemoja kohtaan: ”Jos on joku intohimo johonkin, ja yleensähän ihmiset haluavat jakaa sellaista mistä ne itse nauttii.” kuvaa Sippe-vapaaehtoinen. Sippe monipuolisine teemoineen tavoittaa myös ikääntyneet miehet, jotka eivät muuten ole aktiivisia osallistumaan kansalaisjärjestöjen toimintaan. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja Sippe pyrkii tavoittamaan erityisesti heidät, jotka eivät vielä ole aktiivisia osallistumaan tai jotka eivät näe tai osaa hyödyntää omia kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksiaan, Norokallio määrittelee.

Vapaaehtoistoiminnan ja aktiivisen elämänotteen hyödyt tunnetaan, mutta uudistumista vapaaehtoistoiminnan muodoissa tarvitaan. – Tämä on havaittu myös Turun Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmässä. Ikääntyvät ovat kasvava voimavara, mutta vapaaehtoistoimintaan ei saada houkuteltua uusia tekijöitä enää vain perinteisissä toimintamuodoissa pitäytymällä, Norokallio sanoo. Motivaatio viikoittaiseen vapaaehtoistoimintaan on laskenut ja vapaaehtoiset odottavat toiminnalta yksilöllisyyttä. Näihin toiveisiin Sippe-toiminnalla pyritään vastaamaan.

Sippe muotoutuu toimintamallina alueellisten tarpeiden mukaan ja on alati uudistettavissa. Uusimpia Sippe-teemoja ovat valokuvaus, kuvataide, matkailu ja kirjallisuus. Verkostoyhteistyö on Sippessä yksi kantava voima ja syksyn 2019 aikana kuvataiteilija Marjukka Irni lähtee viemään Sippe-mallia sateenkaarisenioreiden pariin. Sippe-toiminnan käynnistäminen edellyttää taustaorganisaatiossa vapaaehtoistoiminnasta vastaavan henkilön, joka koordinoi paikallista Sippe-toimintaa. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry. joka tarjoaa tuen ja valmiit materiaalit toiminnan käynnistämiseksi. Hankkeen aikana etsimme taustaorganisaatiot ja paikkakunnat, joihin toiminta juurrutetaan hankkeen aikana.

 

Kaikki artikkelit >>

Uutta ja erilaista vapaaehtoistoimintaa – Sippe villitsee!

Lue lisää

Kahvikutsutkin voivat jarruttaa terveysmenojen kasvua – ikäihmisiä yritetään pitää vireinä pitkään

Lue lisää

Turun ammattikorkeakoulun yamk-opiskelijan kehittämistyössä arvioitiin Sippe-hyvinvointikutsuja haastattelemalla vapaaehtoisia esittelijöitä (n=2), kutsujen järjestäjiä (n=2) sekä kutsujen koordinoijia...

Lue lisää