Vapaaehtoistoiminnasta uutta valoa elämään

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa merkityksellisyyttä ja iloa vapaaehtoiselle vaikeankin elämäntilanteen keskelle. Vapaaehtoisten haastatteluissa esiin nousseet kokemukset avaavat syitä sille, miten aktiivinen toimijuus vahvistaa hyvinvointia.

Vapaaehtoistoiminta luo vapaaehtoiselle merkityksellisyyden tunteen, koska ihminen pystyy omalla osaamisellaan tuomaan hyvää toisille ihmisille. Vapaaehtoistoiminta tuo elämään uutta asiasisältöä ja uuden oppimista. Omasta mielenkiinnosta lähtöisin oleva vapaaehtoistoiminta, sen tekeminen, siinä oppiminen ja kehittyminen tuovat sisältöä ja iloa vapaaehtoisen elämään. ”Vapaaehtoistoiminta tuo sisällön elämään.” kuvaa eläkeikäinen Sippe-vapaaehtoinen.

Vapaaehtoisena toimiminen auttaa näkemään apua tarvitsevat ympärillä ja saa huomaamaan, ettei ole ainoa ihminen, jolla on vaikeaa. Tosiasiassa vaikeita elämäntilanteita on useilla muillakin, tarkemmin ottaen lähes jokaisella jossakin elämänvaiheessa.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa vaikeaan elämäntilanteeseen uutta ajateltavaa ja sisältöä. Esimerkiksi leskeytymisen seurauksena tärkeä ihminen elämästä poistuu ja mikäli sosiaaliset kontaktit ovat olleet muutoin vähäiset, suremisen ja alakuloisuuden lisäksi arkea voi kuormittaa yksinäisyys ja tekemisen puute. Samoin eläkkeelle jäämisen seurauksena sosiaaliset kontaktit voivat jäädä, mikäli ne ovat rajoittuneet pääasiassa työyhteisöön. Vapaaehtoistoiminnan kautta sosiaalisia kontakteja on mahdollista lisätä.

Myös vapaaehtoistoiminnan tuomasta säännöllisyydestä on apua. Joskus pelkästään ”vetämättömyyden” tunteen ylittäminen ja kotoa neljän seinän sisältä poistuminen riittää olon parantumiseen. Vapaaehtoinen saa hyvää mieltä muiden ihmisten tapaamisesta ja pystyy jakamaan heille uutta tietoa. Vapaaehtoiselle muodostuu kokemus siitä, että vaikeasta elämäntilanteesta johtuvasta huonosta olostaan huolimatta hän on hyödyllinen ja tärkeä jollekin muulle. Hänen olemassaolollaan on jollekin toiselle ihmiselle merkitystä.

Miksi lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Vapaaehtoistoiminta…

  • tuo sisältöä elämään.
  • tuo juttuseuraa.
  • tarjoaa rikastuttavia kokemuksia.
  • luo merkityksellisyyden kokemuksen kun huomaa, että omasta avusta on toisille aidosti hyötyä.
  • antaa vaikuttamismahdollisuuksia: hyvän olon lisääminen, auttaminen lisää auttamista, koska sen tuottamaan hyvään oloon jää koukkuun ja kiitollisuus lisää kiitollisuutta.

 

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta ikääntyneiden parissa? Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Artikkelissa esitetyt kokemukset ovat koottu Sippe-vapaaehtoisten haastatteluista.

 

Kaikki artikkelit >>

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa merkityksellisyyttä ja iloa vapaaehtoiselle vaikeankin elämäntilanteen keskelle. Vapaaehtoisten haastatteluissa esiin nousseet kokemukset avaavat syitä...

Lue lisää