Teknologian avulla jännittäviä tapahtumia senioreille – VR sosiokulttuurisen viitekehyksen välineenä

Teknologia on kehittynyt nopeasti sosiaali- ja terveysalan tueksi: tekniikan avulla valvotaan ikääntyneen elintoimintoja, seurataan aktiivisuutta, estetään karkaamista ja ylläpidetään terveyttä sekä pärjäämistä. Teknologian avulla vähennetään ikääntyneiden tapaturmia: ettei mitään tapahdu.
Nuorille ja aikuisille käyttäjille teknologian rooli on päinvastainen: teknologian kautta etsitään elämyksiä ja elämän rikkautta. Miksi ikääntyneiden kohdalla on unohdettu elämykset ja positiiviset kokemukset?

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n projektikoordinaattori Helena Norokallio näkee teknologian sosiokulttuurisen viitekehyksen välineenä. Ikääntyneet ovat yksilöitä siinä missä muutkin ikäryhmät. ”Isäni on metsästänyt ja liikkunut luonnossa koko ikänsä. Aivoinfarktin ja pyörätuoliin joutumisen jälkeen metsästysharrastus on pysynyt osana elämää digitalisaation kautta, mm. riistakameroiden avulla. On tärkeää, että itselle merkitykselliset asiat säilyvät osana elämää, vaikka ne muuttaisivat muotoaan.” Norokallio kertoo.

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry lähti mukaan pilotointiin toiveena tarjota ikääntyneille elämyksellisyyttä teknologian keinoin. Hankkeen aikana yhdistykselle hahmottuivat VR:n tarjoamat mahdollisuudet ikääntyneille. ”Ideoiden ja innostuksen lisäksi yhteistyön myötä olemme saaneet hyödyntää hanketiimin teknistä osaamista ja tietotaitoa.” summaa projektityöntekijä Rosa-Maria Tuominen.

Pilotoinnin myötä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry teki päätöksen uudesta hankinnasta, MK 360 playeristä, jota on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa laajasti erilaisten toimintojen tukena. Esimerkiksi Sippe-projektin toimintamuotona ovat hyvinvointikutsut, joiden teemana voi olla mm. luonto, musiikki tai liikunta. Hyvinvointikutsuilla koulutettu vapaaehtoinen seniori virittelee keskustelua ja MK 360 player tarjoaa mahdollisuuden täydentää kutsujen ympäristöä halutulla virtuaalitodellisuudella. 360-projisointilaite tarjoaa rajattomat mahdollisuudet erilaisille kokemuksille. Aistiärsykkeiden lisäksi voimme täydentää 360-videokuvaa fyysisillä virikkeillä. Miltä kuulostaisi ympärille heijastettu Pariisin katumaisema, samalla kun tilassa soittaa baskeripäinen muusikko?

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n MK 360 player on toinen laatuaan Suomessa. Innolla ja ihmetellen lähdemme kokeilemaan, mihin kaikkeen projisointilaitetta voimme hyödyntää ja miten monia elämyksiä se voikaan tarjota!

 

Kaikki artikkelit >>

Teknologia on kehittynyt nopeasti sosiaali- ja terveysalan tueksi: tekniikan avulla valvotaan ikääntyneen elintoimintoja, seurataan aktiivisuutta, estetään...

Lue lisää